Terug naar Projecten

Succesvolle pilot van SPRING wateraudit in Chili en Peru

02-02-2018

Land
Chili en Peru
Partner(s)
GLOBALG.A.P., Campos del Sur, Proagro, Agrícola Don Ricardo, Sunfruits, Baika, Jorge Schmidt Farms
Doel
Duurzaam waterbeheer
Impact
6 telers, 25 velden, verschillende gewassen
Gefinancierd door
Nature's Pride

Nieuwe wateraudit

Belangrijk element voor verantwoordelijk waterbeheer

Na een traject van zes maanden heeft Nature's Pride succesvol de pilot afgerond van GLOBALG.A.P.'s nieuwe wateraudit, genaamd SPRING. Zes strategische telers van Nature's Pride in Chili en Peru zijn één van de eersten ter wereld die SPRING certificering behaald hebben. Dit zijn de telers Campos del Sur, Proagro, Agrícola Don Ricardo, en Sunfruits in Peru, en Baika en Jorge Schmidt Farms in Chili.

SPRING controleert onder andere of telers aan de wet voldoen, water goed beheren op hun farm, en geeft richtlijnen voor het in kaart brengen van waterrisico's en stakeholders. SPRING is een belangrijk element van Nature's Pride's strategie voor verantwoordelijk waterbeheer.

Chili & Peru Succesvolle Pilot Van SPRING Wateraudit Nature's Pride

Achtergrond

SPRING staat voor 'Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use' en is een extra module op de reguliere GLOBALG.A.P audit.

Begin 2019 heeft Nature's Pride een partnership met GLOBALG.A.P. gesloten om SPRING te testen bij 6 strategische telers in Chili en Peru. Dat project is nu afgerond. In totaal zijn 25 velden ge-audit met verschillende gewassen. Alle telers hebben certificering behaald.

SPRING heeft zich bewezen als een nuttig instrument om verantwoord watergebruik in onze de waardeketen te controleren en aan te moedigen. SPRING is toegankelijk, schaalbaar en kosten efficiënt omdat het in tandem met de GLOBALG.A.P. audit wordt uitgevoerd. Telers gaven aan erg blij te zijn dat er nu een onafhankelijk instrument is om goed waterbeheer op hun farm te documenteren en aan de buitenwereld te tonen. Tevens waren zij erg blij met de suggesties die zij tijdens de audit ontvingen om informatie en processen rondom waterbeheer nog verder te professionaliseren.

In het kader van haar waterstrategie, zal Nature's Pride in 2020 SPRING verder uitrollen naar andere strategische telers.