Terug naar Projecten

Het reduceren van waterverspilling wereldwijd

Land
Wereldwijd project
Partner(s)
IDH
Doel
Betere omgang met water
Gefinancierd door
Nature's Pride Foundation & IDH

Partners voor een betere toekomst

De Nature’s Pride Foundation werkt samen met IDH, The Sustainable Trade Initiative, om een methodologie te ontwikkelen voor internationale waardeketens om hen te stimuleren op een positieve wijze stroomgebieden met hoge waterstress te benaderen. 

Over de hele wereld krijgt men met steeds meer uitdagingen op het gebied van water te maken, omdat weerpatronen aan verandering onderhevig zijn en de wereldbevolking en consumptie blijven toenemen. Vaak maken honderden, of zelfs duizenden actoren (zowel openbaar als privé) gebruik van water uit hetzelfde stroomgebied. Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van water vereist samenwerking van iedereen. Dit blijkt geen eenvoudige opgave te zijn.

IDH en de Nature’s Pride Foundation hebben een beroep gedaan op waterdeskundig bedrijf Good Stuff International om te onderzoeken of hun Catchment Passport©-methodologie kan helpen bij het stimuleren van de samenwerking tussen alle actoren in de waardeketen. Een Catchment Passport© verzamelt essentiële informatie inzake een stroomgebied op een technische en niet-politieke wijze. Dit is een beginpunt voor belangrijke aandeelhouders (zowel lokaal als internationaal) om te beginnen met het ontwikkelen van een gedeelde visie voor verantwoord waterbeheer in een stroomgebied, het bepalen van stappen die nodig zijn om dat te bereiken, en om rollen en verantwoordelijkheden toe te wijzen.  Hoewel dit een proces is dat tijd en toewijding kost, is een visie voor waterbeheer die door alle actoren in het stroomgebied wordt gedeeld, de enige echte manier om de watersituatie in een stroomgebied te verbeteren, naast alle afzonderlijke handelingen die telers op hun eigen land kunnen ondernemen.

Tijdens het laatste kwartaal van 2020 is deze methodologie getest in Ica (Peru), waarbij de procesontwikkeling en reacties van belangrijke aandeelhouders positief waren. De Nature’s Pride Foundation en IDH streven ernaar om deze methodologie voor inzicht in stroomgebieden en de aanpak voor een positieve benadering van internationale aandeelhouders verder te ontwikkelen en aandeelhouders in de Europese markt in 2021 verder te betrekken. 

Ica Catchment Passport