Terug naar Projecten

Ivoorkust: twee (fruit) vliegen in één klap

Bij de mangoteelt in Ivoorkust zijn fruitvliegen een belangrijk probleem

Land
Ivoorkust
Partner(s)
Ivoire Agreage, LONO, Koppert Biological Systems
Doel
Minder uitval, hoger inkomen
Impact
780
Gefinancierd door
Mango premie

Duurzame bestrijding

Bij mangoteelt zijn fruitvliegen een belangrijk probleem

De vlieg tast het fruit aan waardoor een groot deel van oogst verloren gaat. Sinds vorig jaar werken Nature's Pride en haar teler Ivoire Agreage samen aan een duurzame bestrijding van de fruitvlieg en een betere bodem. Doel is kwaliteit te verbeteren, wat leidt tot een hoger inkomen voor boeren en medewerkers van Ivoire Agreage.

Ivoorkust Twee Fruitvliegen In Één Klap2 Nature's Pride

Achtergrond

De bedachte aanpak is tweeledig

Enerzijds wordt een biologische spray van het Nederlandse bedrijf Koppert toegepast om de fruitvliegen te verjagen. Anderzijds zijn met ondersteuning van de Ivoriaanse NGO LONO, expert in biotechnologie en compostering, compost boxen bij boeren geïnstalleerd. Voorheen lieten boeren afgekeurd, rottend fruit onder de mango bomen liggen. Dit trekt juist fruitvliegen aan. Nu wordt dit slechte fruit, samen met ander afval van de boer (bv. kippenmest), gecomposteerd in een box genaamd KubeKo. De Kubeko functioneert op zonne-energie.

De compost wordt gebruikt om de bodem te verrijken. Zo slaat het project letterlijk twee vliegen in één klap: de vliegen worden verjaagd en de bodem wordt verbeterd, wat de kwaliteit ten goede komt. Beter fruit betekent meer inkomen voor de boeren en medewerkers.
Begin mei zijn experts van Nature's Pride's Sustainble Business afdeling in Ivoorkust geweest. Op basis van bodemsamples en gesprekken met boeren, Ivoire Agreage en LONO wordt het project voort gezet.