Terug naar Projecten

Interactieve lessen prikkelen nieuwsgierigheid van Marokkaanse kinderen

Land
Marokko: Interactieve lessen prikkelen nieuwsgierigheid van Marokkaanse kinderen
Partner(s)
Roy Agri Maroc & Fondation Sanady
Doel
Duurzame leeromgeving en meer cultuur en wetenschap
Impact
4000 kinderen
Gefinancierd door
Nature’s Pride Foundation

Investeren in de toekomst

Begin 2019 is het educatie project in Marokko van start gegaan waarvoor tijdens de Nature’s Cross 2018 geld is ingezameld. In de eerste fase van het project hebben 4000 leerlingen van 7 scholen interactieve lessen gekregen over wetenschap (bijvoorbeeld het zonnestelsel en insecten) en zijn zij op culturele excursies geweest naar de hoofdstad Rabat.

Achtergrond

Deze activiteiten vinden plaats in het kader van een programma dat als doel heeft leerlingen een bredere kennis en interpersoonlijke vaardigheden te geven. Een ander belangrijk component van het programma is om duurzame leeromgevingen op scholen te creëren. Scholen nemen maatregelen om het internationaal erkende ‘Eco-label’ te behalen. Daarvoor verbeteren ze bijvoorbeeld het afval, water en energie beheer en wordt er naar de voeding op en biodiversiteit rondom scholen gekeken.

De Kenitra regio in Noord-West Marokko, waar Nature’s Pride blauwe bessen koopt, is een arm gebied. Scholen hebben geen middelen om andere thema’s dan lezen, schrijven en rekenen te onderwijzen. Dit programma, dat de Nature’s Pride Foundation samen met Roy Agri Maroc and de lokale NGO Sanady uitvoert, is er op gericht leerlingen een rijker en gevarieerder lesaanbod te geven, dat bijdraagt aan een beter begrip van de wereld om hen heen.