Terug naar Duurzaamheid

Werken aan minder impact op het milieu

Verpakkingen, CO2-uitstoot en water centraal

Groenten en fruit leveren een grote bijdrage aan de gezondheid van mensen. De teelt ervan heeft ook invloed op ons milieu en onze leefomgeving. Als een van de grootste importeurs van exotisch groenten en fruit willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Er zijn drie terreinen waar we kritisch naar kijken en waar we al grote stappen hebben gezet: gebruik van duurzamere verpakkingen, reductie van onze CO2-uitstoot en duurzaam watergebruik in onze teeltgebieden.

Ga naar...

Duurzame verpakkingen

Bij Nature’s Pride werken we eraan om in 2023 alleen nog maar recyclebare of herbruikbare verpakkingen te gebruiken. We willen geen plastic meer gebruiken waar dit niet nodig is voor de verlenging van houdbaarheid van een product. Immers, verspilling van een product door bijvoorbeeld bederf heeft een veel hogere milieu-impact dan het gebruik van een plastic verpakking.

Duurzaam verpakkingsbeleid

Eind 2018 hebben we in samenwerking met LCA Centre een duurzaam verpakkingsbeleid ontwikkeld. De acties die voortvloeien uit dit beleid werpen al vruchten af. Zo zijn we voor veel producten overgestapt van plastic op kartonnen bakjes. Ook zijn plastic pakbladen in dozen vervangen door papieren pakbladen. Door deze maatregelen vermijden we op jaarbasis maar liefst 40 vuilniswagens plastic. Daarnaast hebben we zwart plastic uitgefaseerd, omdat dit niet goed kan worden uitgesorteerd in de Nederlandse afvalsorteerinstallaties.

Lees hieronder meer over ons verpakkingsbeleid.

Duurzame verpakkingen

Weggooiwijzer

Door verpakkingen op de juiste manier weg te gooien, kunnen de materialen worden gerecycled. Omdat onze producten naar verschillende landen in Europa gaan, kan op de verpakkingen in de meeste gevallen helaas geen gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de Nederlandse weggooiwijzer. Wel vermelden we op de verpakking het type verpakkingsmateriaal dat is gebruikt.

Ook verwijzen we naar de weggooiwijzer voor de verpakkingen van onze belangrijkste producten op onze (consumenten)website. Voor onze 10 belangrijkste afzetlanden zijn hier ook de belangrijkste recyclingwebsites weergegeven.

Weggooiwijzer

CO2-uitstoot verminderen

Bij de productie en het transport van groenten en fruit komt CO2 vrij. In 2030 willen we een derde van die uitstoot kwijt zijn bij Nature’s Pride. In samenwerking met Blonk Consultants hebben we in 2018 een nulmeting gedaan voor de CO2-uitstoot van onze 24 belangrijkste producten. Vanuit die meting hebben we maatregelen opgesteld op het gebied van transport, energie, mobiliteit en afval. Een paar voorbeelden:

  • Met Apeel technologie verlengen we de houdbaarheid van producten. Zo kunnen we op termijn producten over water vervoeren in plaats van door de lucht.
  • Met een nieuwe supply and demand-tool krijgen onze inkopers en verkopers meer grip op vraag en aanbod van avocado en mango, onze belangrijkste producten. Dat leidt tot minder onverkochte producten.
  • Binnen ons duurzaamheidsbeleid maken we keuzes voor beter recyclebare verpakkingen en minder plastic.
  • We werken actief aan een elektrisch wagenpark.
  • Het gebruik van led-verlichting in alle bedrijfsruimten kost veel minder energie.

Op 12 november 2020 zijn onze CO2 reductiedoelstellingen gevalideerd en goedgekeurd door de Science Based Targets Initiative (SBTI). We waren daarmee de eerste importeur in de groente- en fruitsector wereldwijd met gevalideerde en goedgekeurde doelstellingen. We laten hiermee zien dat ons plan in lijn is met de doelen die gesteld zijn in het klimaatakkoord van Parijs en dat we maatregelen hebben genomen om de opwarming van onze aarde te beperken tot 1,5 °C. The Science Based Targets Initiative is een samenwerking tussen CDP, de UN Global Compact, het World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. Meer informatie is te vinden op de website van Science Based Targets.

Water is een prioriteit

Water is de bron van het leven. Water is niet alleen cruciaal voor drinkwater en hygiëne, het is ook onmisbaar voor het maken van onze dagelijkse dingen, van onze kleren tot mobiele telefoons, en - het meest essentiële- ons voedsel. Zoals elk levend organisme, hebben fruit en groenten water nodig om te groeien. Nature's Pride en haar telers lopen voorop als het gaat om verantwoord watergebruik.

In een wereld waarin water steeds meer onder druk komt te staan, ontwikkelen we een waardeketenstrategie die verantwoord watergebruik in de praktijk ondersteunt, voor het welzijn van gemeenschappen, het milieu, toegewijde telers, klanten en consumenten.

Onze waterstrategie heeft meerdere niveaus en omvat: training van onze inkopers, waterbesparing door verbeterde technologie, het uitvoeren van wateraudits, belangenbehartiging in de sector, projecten om de toegang tot water en hygiëne voor gemeenschappen te verbeteren, en water stewardship in de landen van herkomst.

Lees er meer over in ons Waterbeleid of in onze Water Stewardship Reis

Water is de prioriteit