Terug naar Projecten

Realisatie van de eerste voedselbossen | Moestuinenproject

Land
Peru
Datum
30-01-2023
Partner(s)
Agrícola Cerro Prieto, Hortifrut, Horizonte
Doel
Het realiseren van voedselbossen op lokale scholen om gezonde voeding te bevorderen
Impact
2583 personen (leerlingen en hun ouders, docenten en schooldirecteuren)
Gefinancierd door
Agricola Cerro Prieto, Hortifrut, en Nature’s Pride Foundation

In de praktijk

De laatste maanden zijn er flinke stappen gemaakt met het moestuinenproject in Peru. Het handboek dat we in mei 2022 hebben geïntroduceerd vormt de basis van dit project en helpt bij het aanleggen en onderhouden van ‘voedselbossen’, een variant op de reguliere moestuinen. Bij vijf scholen zijn de voedselbossen nu volledig geïmplementeerd, en dat zien wij als een belangrijke mijlpaal. Door het kweken van eigen groenten en fruit komen belangrijke onderwerpen als de natuur en gezonde eetgewoonten dichter bij de gemeenschappen.

Een voedselbos is veel meer dan een moestuin. Om de duurzaamheid te waarborgen is een voedselbos ontworpen als een klein ecosysteem met een enorme variëteit aan (voornamelijk) eetbare planten. Hierdoor worden systemen en patronen van de natuur nagebootst, wat een veerkrachtig en productief voedselbos oplevert.

De leerlingen plukken hier niet alleen letterlijk de vruchten van maar hebben ook zeker hun verantwoordelijkheden in het proces. Zo is het onderhoud één van de aspecten uit het handboek. Dit zorgt ervoor dat de tuinen worden schoongemaakt en gerepareerd wanneer nodig.

 

Samen waarborgen we toekomst

Een belangrijk aspect van dit project is de samenwerking tussen actoren om het succes van de voedselbossen te waarborgen. Allereerst geven lokale autoriteiten formeel steun aan het project, evenals de directie van de scholen. Docenten, ouders en leerlingen nemen ook verantwoordelijkheden op zich. De betrokken teeltpartner, in dit geval Agrícola Cerro Prieto en Hortifrut leveren vervolgens kennis (zoals agronomen en irrigatie experts) en financieren praktische benodigdheden zoals materialen, zaden en jonge bomen om het bos aan te kunnen leggen. De Nature’s Pride Foundation financiert het projectmanagement: van de conceptualisering tot aan de implementatie en de algehele begeleiding door Horizonte. Horizonte is een NGO die zich richt op het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en milieu. Zij verzorgt de implementatie van de bossen en geeft bijvoorbeeld ‘fruit trainingen’ om de kennis over de gewassen over te dragen aan de kinderen en docenten.

De voedselbossen vormen een omgeving waar de hele school profijt van heeft en bij betrokken is. Ze dienen niet alleen om voedsel te produceren, maar hebben voornamelijk ook een educatief doel. Het hoofddoel op educatief gebied is het onderwijs over gezonde voeding en de voedingswaarde van de geteelde groenten, maar daar houdt het zeker niet bij op.
De natuur bevat eigenlijk alles. Grondbeginselen van het rekenen door de zaden te tellen, biologie door te kijken naar de structuur van planten en bloemen, maar ook geschiedenis door te kijken naar voedseltradities. Onderschat ook niet het verantwoordelijkheidsgevoel en de ontwikkeling van sociale vaardigheden die bij het onderhouden van het bos komen kijken.

De kracht van samenwerken

Bij het realiseren van de voedselbossen is de kracht van de samenwerking tussen actoren duidelijk geworden. Alle betrokken partners dragen een steentje bij waardoor het geheel meer is dan de som der delen.

Het project is in fases geïmplementeerd. Eerst werd in elke school een comité opgericht, bestaande uit de leraren, ouders, kinderen en vertegenwoordigers van de onderwijsautoriteit van Peru, waardoor de hele onderwijsgemeenschap het belang van goede voeding en de gezondheidsvoordelen van natuurlijke producten inzag. Vervolgens werd een enquête gehouden om in kaart te brengen hoeveel kennis de leraren en leerlingen hadden over landbouw en de aanleg van moestuinen. Deze informatie diende als uitgangspunt voor de werkzaamheden in elke school.

Voor de eigenlijke aanleg van de tuin werd de grond voorbereid en werd in elke school irrigatie aangelegd. Vervolgens zijn er tien workshops over biologische landbouw gehouden. Tijdens deze workshops hebben de deelnemende leerlingen geleerd compost en insectenvallen te maken. Voor de leraren waren er pedagogische workshop om de kennis te vergroten en informatie uit te wisselen.

Impact

Door deze inspanningen zijn er al mooie eerste resultaten zichtbaar. Zo zijn er al 10 theoretische en praktische workshops gegeven en zijn er 467 leerlingen en docenten opgeleid. De voedselbossen nemen ook serieuze formaten aan: 3098 m² met honderden fruitbomen en tal van andere gewassen.
Uiteraard zijn wij blij met deze resultaten.

De voedselbossen stimuleren lokale jeugd om van jongs af aan belangstelling te hebben voor de landbouw en prikkelen haar nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Wanneer we mensen ervaren dat landbouw goed is voor hun gemeenschap, zullen toekomstige generaties beter voorbereid en meer betrokken zijn bij de zorg voor de natuur en de belangrijke rol die de landbouw speelt bij het voeden van de wereld.

Door projecten als deze zorgen we voor een betere voedselvoorziening en -kennis bij gemeenschappen in onze landen van herkomst. Want oprecht genieten kun je pas, als mensen om je heen, en generaties na je ook kunnen genieten.

Nieuwsgierig geworden naar het handboek? Neem een kijkje of download de printbare versie hier!

Zie een impressie van het project bij Agrícola Cerro Prieto hier