Terug naar Zorg voor mens en natuur

Natuur

Dankzij de natuur kunnen we dagelijks de groenten en het fruit eten waar we zo van houden. We willen haar zo goed mogelijk beschermen en zijn hiervoor constant in beweging. We werken actief aan verantwoord waterbeheer, het behouden van biodiversiteit en het terugdringen van onze uitstoot.

Water

Water hebben we allemaal nodig, maar is schaars. Daarom zetten we ons samen met telers in voor verantwoord waterbeheer. We investeren in maximale waterbesparing op het veld. Bijvoorbeeld door het gebruik van de nieuwste irrigatietechnieken, hergebruik van water en goed bodembeheer. Maar, we kijken ook verder dan de teler. In gebieden waar watergebruik en beschikbaarheid uit balans zijn, gaan we met belanghebbenden aan tafel om het ecosysteem gezonder te maken. Op regionaal niveau implementeren we Water Stewardship activiteiten, waarbij we met lokale en internationale partijen stappen zetten om de vraag naar en aanbod van water in een hele regio op elkaar af te stemmen. We zijn leidend in certificering van verantwoord watergebruik, trainen onze inkopers omtrent belangrijke waterthema’s en hanteren water als een inkoopcriterium.

Lees er meer over in ons Waterbeleid of in onze Water Stewardship Reis.

Wat betekent verantwoord waterbeheer?

Wil je weten wat wij samen met onze telers doen aan verantwoord waterbeheer? We leggen het je uit in onderstaande video.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde. Het behoud ervan is cruciaal voor gezonde ecosystemen waarop wij vertrouwen om onze producten te verbouwen. De natuur brengt ons bodemvruchtbaarheid, waterzuivering, bestuiving, natuurlijke ongedierte bestrijding en natuurlijk de groei van onze producten. Het beschermt ons tegen overstromingen, droogte en ziektes. Bij Nature’s Pride brengen we in kaart waar onze impact het grootst is en hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behoud van biodiversiteit in onze teeltgebieden. We hebben als eerste in de sector de GLOBALG.A.P. Biodiversiteits Add-on in Zuid Afrika getest en zijn voornemens deze naar andere landen uit te rollen. Dit is een nieuwe biodiversiteitsstandaard voor groente- en fruitproducenten. De add-on-module controleert, verbetert en beschermt de belangrijkste biodiversiteitsaspecten op de velden, vergroot het bewustzijn, en biedt begeleiding bij de ontwikkeling van een uitgebreid biodiversiteitsactieplan.

Klimaat

Klimaatverandering behoort wereldwijd tot een van de grootste bedreigingen.  In de gebieden waar onze producten groeien, ervaren we direct de gevolgen van klimaatverandering. Toenemende periodes van droogte en extreem weer hebben invloed op de oogst. Hoewel groente en fruit over het algemeen een lagere milieuvoetafdruk hebben dan andere voedingsmiddelen, is onze sector nog steeds verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. We werken daarom actief aan het verminderen van de uitstoot op het gebied van teelt, transport, energie en afval. We zijn de eerste groente- en fruitimporteur wereldwijd waarvan de klimaatdoelstellingen door de Science Based Targets Initiative (SBTI) zijn goedgekeurd. Met deze doelstellingen zijn wij in lijn met het klimaatakkoord van Parijs dat onder andere tot doel heeft gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad Celsius. Jaarlijks meten we onze voortgang op onze doelstellingen.

Ook interessant