Terug naar Home

Zorg voor mens en natuur

Alles wat je eet is nóg lekkerder als je er met een goed gevoel van kunt genieten. Wij weten dat vandaag genieten van heerlijke groenten en fruit, kan bijdragen aan een betere wereld voor morgen. Met passie streven we elke dag naar een meer efficiënte, eerlijke en duurzame voedselketen. Als voorloper in de sector zetten we een nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid voor mens en natuur. Want oprecht genieten kun je pas als de mensen om je heen, én de generaties na je, ook kunnen genieten.

Ga naar...

Mens

Wereldwijd oogsten en verpakken tienduizenden mensen onze groenten en fruit. Daarom werken we aan langdurige samenwerkingen met telers die hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van goede inkomens, werkomstandigheden en zich inzetten voor omliggende gemeenschappen. Met de producten van Nature’s Pride gun je daarom niet alleen de consument een genietmoment, maar draag je ook bij aan het welzijn van anderen.

Natuur

De natuur geeft ons de groenten en het fruit waar we zo van houden. We willen haar zo goed mogelijk beschermen en zijn hiervoor constant in beweging. Dat doen we in verbinding met onze hele keten; van teelt tot het schap en van private tot publieke partijen. We werken actief aan verantwoord waterbeheer, het behouden van biodiversiteit en het terugdringen van onze uitstoot.

Goed zaken doen

Bekijk de video en ontdek wat wij doen voor een betere wereld voor morgen.

Nature's Pride Foundation

Om onze duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, hebben we in 2014 de Nature’s Pride Foundation opgericht. Vanuit de foundation starten we projecten die bijdragen aan een gezonde levensstijl en een kansrijke leefomgeving samen met telers in de landen waar onze producten worden geteeld. Momenteel doen we dit met name op het gebied van gezonde voeding en verantwoord waterbeheer. Op deze manier wil de Nature’s Pride Foundation bijdragen aan een verdieping en versnelling van duurzaamheid binnen onze sector.  

Sectorsamenwerking op duurzaamheid

Nature’s Pride is mede-oprichter, voorzitter en trotse partner van het nieuwe programma van The Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV). Dit initiatief richt zich niet alleen op het verbeteren van werkomstandigheden en leefbaar loon & inkomen, maar ook op het terugdringen van negatieve milieueffecten op gebied van CO2, water en voedselverspilling. De basis van het programma is een continue risicoanalyse, op basis van de principes van de OESO due diligence waarover bedrijven worden gevraagd jaarlijks te rapporteren.

Het SIFAV 2025 programma is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en ondersteunt de doelstellingen van de EU “Farm to Fork” strategie voor een transitie naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Als één van de oprichters van SIFAV 2020, weet Nature’s Pride als geen ander dat samenwerking in de sector essentieel is om continu verbetering te realiseren op gebied van duurzaamheid. We geloven dan ook in de toegevoegde waarde van SIFAV voor de groente- en fruitsector.

Ook interessant