Terug naar Zorg voor mens en natuur

Nature's Pride Foundation

Een eigen foundation voor een betere wereld

Om onze duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, heeft Nature’s Pride sinds 2014 een eigen stichting, de Nature’s Pride Foundation. Onze stichting streeft ernaar oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken, die vaak meerdere actoren in onze waardeketen raken. Via haar projecten beoogt de stichting methodes te ontwikkelen die schaalbaar zijn en voor structurele verbetering zorgen op lange termijn. Op deze manier draagt de Foundation, naast het werk dat Nature’s Pride als bedrijf doet, bij aan een verdieping van duurzaamheid binnen onze sector.

Binnen twee overkoepelende thema’s ‘gezonde levensstijl’ en ‘kansrijke leefomgeving’ werkt de stichting momenteel aan toegang tot gezonde voeding, water en het verantwoord beheer daarvan.

Gezonde levensstijl

Wat doen we op het gebied van voeding

In Peru starten we voedselbossen op publieke scholen. We hebben hiervoor een handboek ontwikkeld dat voor iedereen vrij toegankelijk is én we hebben samen met onze telers bossen op 5 scholen aangelegd. Hierdoor leren nu meer dan 2500 docenten, ouders, en leerlingen over het telen van groenten en fruit en de natuur in het algemeen. De scholen worden mooier, er worden lessen in de bossen georganiseerd, en kinderen eten tijdens de lunch producten die ze zelf geteeld hebben.


In Zuid-Afrika en Peru zijn we ‘Nutrition at Work’ projecten gestart. Hierdoor hebben 700 mensen toegang tot betere maaltijden op werk en zijn nog eens 1300 mensen meer bewust geworden omtrent het belang van een gezonde voeding. Het Access to Nutrition Initiative schreef er een casestudy over.

Kansrijke leefomgeving

Wat doen we op het gebied van water

Om water écht goed te beheren moet je voorbij een veld kijken en streven naar coördinatie tussen alle watergebruikers in een regio. Dit wordt collectieve actie genoemd. Al jaren investeert de Nature’s Pride Foundation hierin en werken we met veel verschillende partijen aan collectieve actie voor verantwoord waterbeheer in Peru en Chili.

We investeren ook om mensen betere toegang te geven tot water en hygiëne. In Peru hebben we bijvoorbeeld voor meer dan 3500 mensen de toegang tot water en hygiëne verbeterd op scholen, in medische centra, en boerengemeenschappen. 

Projecten

Samen met onze telers voor een betere wereld