Terug naar Nieuws

Onze ketenbrede klimaatdoelstellingen goedgekeurd door Science Based Targets initiative

We kunnen met trots delen dat onze nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2030 door het Science Based Targets initiative (SBTi) zijn goedgekeurd. Deze klimaatdoelstellingen omvatten het terugdringen van de uitstoot in de hele keten. Samen met ons zusterbedrijf Berries Pride, zijn we de eerste AGF-importeurs die zich committeren aan ketenbrede reductiedoelstellingen. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze zorg voor natuur, waarmee we ons streven naar een duurzamere keten kracht bij zetten.

Nature’s Pride en Berries Pride hebben de afgelopen jaren al opmerkelijke stappen gezet om broeikasgassen te verminderen. Focus lag hier op de eigen operatie en transport. We hebben gewerkt aan het verduurzamen van verpakkingen, de overstap naar groene stroom, het behouden van uitval voor menselijke en dierlijke consumptie en duurzame transportoplossingen. Met de bredere doelstellingen gaan we nu ook met onze telers samenwerken aan het terugdringen van uitstoot door landbouw. 

In 2020 hebben we onze scope 1 en 2 doelstellingen als eerste in de sector laten valideren. Nu zijn ook scope 3 en FLAG-doelstellingen goedgekeurd. Scope 1 en 2 omvat de uitstoot in eigen faciliteiten en de inkoop van energie. Scope 3 heeft betrekking op indirecte uitstoot in de keten, zoals transport. FLAG staat voor Forest, Land, and Agriculture en omvat de uitstoot die vrijkomt bij teelt. Het richt zich op het behoud en duurzaam beheer van bossen, land en landbouwactiviteiten om de impact van klimaatverandering te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. FLAG-doelstellingen zijn daarom van cruciaal belang voor het bereiken van bredere klimaat- en duurzaamheidsdoelen. 

De goedkeuring laat zien dat onze doelstellingen wetenschappelijk zijn onderbouwd, dat ze in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs en dat we maatregelen nemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. We gaan de uitstoot binnen scope 1 en 2 met 50% verminderen in 2030, ten opzichte van het basisjaar 2022. Voor scope 3 is dat 42% en voor FLAG 30,3%.

“De natuur geeft ons groenten en fruit. Tegelijkertijd hebben onze activiteiten impact op het klimaat. Door deze ambitieuze doelen met de bijbehorende roadmap en acties laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen en serieus zijn in onze inspanningen om klimaatverandering aan te pakken. Dat betekent dat je verder kijkt dan alleen je eigen bedrijf. Samen bereiken we meer en kunnen we bijdragen aan een duurzame toekomst. Hiermee willen we meer bedrijven in de sector motiveren om dit ook te doen.”, legt CEO Adriëlle Dankier uit.

Ook interessant