Terug naar Nieuws

Minister voor Natuur en Stikstof op bezoek bij Nature's Pride

Op maandag 5 juni ontvingen wij minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal bij Nature's Pride. Samen met vertegenwoordigers van Naturalis Biodiversity Center, WWF-Netherlands (Wereld Natuur Fonds), Wageningen University & Research, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en twee VN-jongerenvertegenwoordigers, zijn we de dialoog aangegaan over de ecologische voetafdruk.

We trapten af met een introductie waar wij als Nature’s Pride voor staan en gaan en hoe zorg voor mens en natuur verankerd zit in onze organisatie. Daarna volgde er een rondleiding door onze productie en sloten we de middag af met een constructief rondetafelgesprek, waarin eenieder vanuit zijn kracht elkaar heeft weten te inspireren.

Minister van der Wal: “Ik ben onder de indruk van Nature’s Pride. Jullie zijn een mooi bedrijf en koploper; de passie spat er vanaf! Het was nuttig om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er nodig is om de ecologische voetafdruk van consumptie te verminderen. We hebben lange tijd te veel gevraagd van de natuur. We moeten een balans vinden tussen natuur en economie. Gesprekken als deze helpen ons daarbij.”

Het doet ons goed om te zien dat onze intrinsieke motivatie voor zorg van de natuur en een gezonde samenleving erkend wordt. Dit steunt en stimuleert ons om collectief stap voor stap actie te blijven ondernemen. Alleen door samen verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we het verschil maken voor de generatie van morgen.