Terug naar Nieuws

Nature’s Pride neemt voortouw op gebied van verantwoord watergebruik

Als onderdeel van haar activiteiten om verantwoord watergebruik in haar keten te stimuleren, heeft Nature's Pride succesvol GLOBALG.A.P.'s nieuwe water add-on audit gepilot, genaamd SPRING. Zes strategische telers van Nature's Pride in Peru en Chili hebben de SPRING certificering behaald. Het betreft Campos del Sur, Proagro, Agrícola Don Ricardo, en Sunfruits in Peru, en Baika en Jorge Schmidt Farms in Chili.

De SPRING certificering bevestigt onafhankelijk de wetmatigheid van waterbronnen, best practices in irrigatie en grondwatergebruik, en continue verbetering op gebied van watermanagement bij de teler.

Verantwoord Watergebruik - Nieuwsberichten - Nature's Pride

'Ik ben erg trots dat de SPRING pilot onafhankelijk bevestigt dat toegewijde telers van Nature's Pride in Peru en Chili uitstekend watermanagement hebben,' zegt Adrielle Dankier, Chief Commercial Officer van Nature's Pride.

SPRING staat voor 'Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use' en is GLOBALG.A.P.'s nieuwe water add-on audit. Begin 2019 heeft Nature's Pride een partnership met GLOBALG.A.P. gesloten om SPRING te testen bij strategische telers in Peru en Chili. De afgelopen zes maanden zijn auditbedrijven en telers in de nieuwe standaard getraind. In Augustus en September hebben audits plaatsgevonden op 25 velden met verschillende gewassen. Alle telers hebben de audit gehaald en zijn één van de eersten wereldwijd die de SPRING certificering hebben behaald.

Ongeveer twee jaar geleden is Nature's Pride proactief gestart met het beter begrijpen hoe water in haar keten wordt beheerd en waar het kan verbeteren. Het waterbeleid van Nature's Pride vat dit traject samen en zet lange-termijn doelstellingen en concrete acties uiteen. Het bedrijf is onder andere begonnen met het in kaart brengen van waterrisico, is samenwerkingsverbanden aangegaan met waterexperts en kennisorganisaties, en heeft concrete stappen in de landen van origine gezet waarvan de SPRING pilot een voorbeeld is.

De SPRING pilot is onderdeel van een breder commitment van Nature's Pride op gebied van verantwoord watergebruik, waarbij het actie onderneemt op verschillende niveaus: in haar inkoopbeleid, op sectorniveau en in prioriteitsstroomgebieden in landen van origine.

'Het zit in onze natuur om de mens en het milieu in het hart van onze bedrijfsvoering te plaatsen,' zegt Adriëlle Dankier. 'Water is één van de meest belangrijke natuurlijke hulpbronnen en we moeten haar beschermen voor toekomstige generaties. We zullen SPRING naar andere telers uitrollen en onze partnerships met belangrijke stakeholders voortzetten om verantwoord watergebruik in onze keten samen aan te moedigen.'

 Meer informatie over Nature's Pride's waterbeleid vindt u hier