Terug naar Nieuws

Nature's Pride Foundation levert voedsel-ondersteuning om de impact van COVID-19 in Peru te verlichten

De Nature's Pride Foundation heeft door de jaren heen een sterk partnership ontwikkeld met Fundación Niños del Arco Iris (FUNDAI) in Peru. De samenwerking richt zich in grote lijnen op drie kern onderwerpen: betere voeding en gezondere eetgewoonten op school en thuis, verbeterde tandzorg, en het verzorgen van veilige en schone huizen voor kinderen.

Ga naar...

De uitbraak van het COVID-19 virus aan het begin van het jaar heeft onze jaarplannen met FUNDAI flink in de war geschopt. 

Bijna alle ouders van de schoolkinderen zijn hun inkomen verloren, mede omdat de meeste van hen afhankelijk zijn van de informele economie. Door de lockdown in Peru konden zij niet de straat op om daar hun geld te verdienen. Snel hierna stroomden de meldingen binnen over een verhoogde alcoholconsumptie bij de school en het medisch centrum. Daar bleef het niet bij, ook huiselijk geweld, stress en depressie is flink toegenomen onder de ouders. De scholen in Peru zijn dicht, FUNDAI ook, dit had als gevolg dat de schoolkinderen groter risico lopen op ondervoeding en de gevolgen van huiselijk geweld. Daarnaast is er ook nog sprake van een hoge mate van uitsluiting van onderwijs in het algemeen, omdat 95% van de kinderen geen internet heeft thuis. Lessen online volgen is dus geen optie.

Er moest snel iets gebeuren. FUNDAI heeft geen seconde stil gezeten en heeft samen met de Nature's Pride Foundation het jaarplan op de schop gegooid. Noodpakketten werden uitgedeeld aan de mensen die het het hardst nodig hadden. Het werd snel mogelijk gemaakt om via Whatsapp en de radio les te volgen, er werd psychologische hulp geboden en families werden bezocht om steun te bieden als zij daarom vroegen. Dit heeft ertoe geleid dat 5000 kinderen door konden gaan met hun opleiding, 1400 voedselpakketten op de juiste plek terecht zijn gekomen, 1250 hygiënesets zijn uitgedeeld en 93 families ontvingen bezoeken en psychologische steun.

We feliciteren het team van FUNDAI met hun heroïsche inspanningen om de gemeenschap waar nodig te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Jullie inspireren ons, en we zijn vereerd jullie als partner te mogen hebben!