Terug naar Nieuws

Updates van Nature's Pride inzake waterbeheer

Vandaag, 22 maart 2021, is het Wereldwaterdag, een belangrijke dag voor ons allemaal. Zonder water is geen leven mogelijk. Samen met onze telers, klanten en partners uit de sector werken we hard aan verantwoordelijk waterbeheer.

Hierbij ontvangt u een update over onze voortgang betreffende de drie niveaus van onze Waterstrategie. De Waterstrategie is de uitvoering van het Waterbeleid van Nature's Pride, dat u hier kunt raadplegen.

Ga naar...

1. Procurement en telers

Watertraining
In 2020 ontwikkelden we, samen met de waterexperts Good Stuff International, een interne training voor onze inkopers om meer bewustzijn te creëren betreffende de rol van water bij inkoopbeslissingen. In de training werden verschillende belangrijke concepten rondom water behandeld, waaronder de watercyclus, risicobeoordelingen en de veerkracht van de waardeketen. De eerste groep van 20 inkopers ronde hun training in het derde kwartaal van 2020 succesvol af. In het eerste kwartaal van dit jaar is de volgende groep van start gegaan.

Waterprotocol
Onze Leveranciersovereenkomst bevat nu een specifieke sectie over verantwoordelijk watergebruik. Daarnaast hebben we een intern Waterprotocol ontwikkeld dat inkopers ondersteunt bij inkoopbeslissingen op basis van de watersituatie in specifieke teeltgebieden. Ook hebben we gedetailleerde kaarten ontwikkeld met de waterstressgebieden in de verschillende landen waar wordt ingekocht.

Best Practices – SPRING-certificering
De telers van Nature’s Pride waren een van de eersten die de SPRING-certificering ontvingen, de nieuwe toevoeging van GLOBALG.A.P., waarmee op onafhankelijke wijze de rechtmatigheid van waterbronnen en best practices worden geverifieerd. Ons streven is dat in 2021 60% van onze belangrijkste telers SPRING-gecertificeerd zijn.

2. De sector

Sectorbrede water-KPI's voor de komende 5 jaar
Nature’s Pride heeft het nieuwe SIFAV 2025-convenant ondertekend en actief bijgedragen aan het formuleren van de water-KPI's voor onze sector voor de komende vijf jaar. Hiertoe behoren onder andere wateraudits, die worden uitgevoerd voor 70% van het volume uit landen met een hoog waterrisico, en benchmarkniveaus inzake waterefficiëntie, die in 2025 in de drie prioritaire stroomgebieden moeten zijn bereikt.

3. Prioritaire stroomgebieden

Proef inzake methodologie voor samenwerking binnen stroomgebieden in Ica, Peru 
In samenwerking met IDH/SIFAV is met succes de Catchment Passport©-methodologie die werd ontwikkeld door de waterexperts Good Stuff International getest. Dit proces zorgt voor afstemming en verbinding tussen en betrokkenheid van alle belanghebbenden, zowel lokaal als internationaal, doordat gevisualiseerd wordt welke stappen concreet kunnen worden gezet om een meer veerkrachtige waardeketen op het gebied van water te creëren. Aan de proef, die werd uitgevoerd in Ica, Peru, namen meer dan 25 lokale belanghebbenden deel. Tijdens een workshop begin 2021 werden de resultaten van de proef met het Catchment Passport© in Ica met grote belangstelling ontvangen door een groep van zeventig vertegenwoordigers uit de Europese markt. In 2021 gaan we verder met de ontwikkeling en uitvoering van deze methodologie.