Terug naar Nieuws

Water stewardship reis

Water is de bron van het leven. Water is niet alleen essentieel voor drinkwater en hygiëne, het is ook onmisbaar voor het maken van dagelijkse gebruiksvoorwerpen, van onze kleren tot mobiele telefoons, en -het meest essentiële- ons voedsel. Zoals elk levend organisme, hebben groenten en fruit water nodig om te groeien. Nature's Pride beseft dat het via het groenten en fruit die het importeert, virtueel verbonden is met de watersituatie in de producerende landen. In een wereld waarin waterstress toeneemt, ontwikkelen we waardeketenstrategieën die een verantwoord watergebruik in de praktijk ondersteunen, voor het welzijn van gemeenschappen, het milieu, en onze toegewijde telers, klanten en consumenten. Vier jaar geleden is Nature's Pride het nog grotendeels onbekende terrein betreden van ketensamenwerking op het gebied van water. Vandaag, op Wereld Water Dag, kijken we terug op onze vooruitgang.

Bureau- en veldonderzoek

In 2018 namen we ons voor om water in onze waardeketen radicaal beter te begrijpen. We stelden intern een verantwoordelijke persoon aan, creëerden een interne werkgroep op hoog niveau, en huurden waterexperts Good Stuff International in. We gingen in gesprek onze telers en creëerden risicokaarten en onze waterstrategie.

De stap naar actie

  1. Inkoop en telers

Onze waterstrategie, die in 2019 is gelanceerd, heeft drie niveaus. Niveau één richt zich op inkoop en telers: bij wie kopen we in en onder welke voorwaarden. Met onze toegewijde telers hebben we de waterbesparing verhoogd door betere irrigatie, waterhergebruik, en verbeterd bodembeheer. Tegelijkertijd waren we de eerste in onze sector die de GLOBALG.A.P SPRING-wateraudit testten. Deze werd met succes geïmplementeerd in 2 landen, op 25 velden, en met verschillende gewassen, en leverde waardevolle feedback op voor GLOBALG.A.P.

  1. Sectorale samenwerking

Op het tweede niveau, sectorale samenwerking, nam Nature's Pride het voortouw om een wateragenda voor de groenten en fruitsector in Europa te ontwikkelen. Als voorzitter van het SIFAV Steering Committee (Sustainability Initiative Fruits and Vegetables, zoals gehost door IDH - The Sustainable Trade Initiative), zijn we in gesprek gegaan met stakeholders, variërend van natuurbeschermingsorganisaties zoals het WWF, tot retailers en andere handelaren, om concrete waterdoelstellingen voor onze sector op te stellen. Deze zijn nu officieel opgenomen in het SIFAV 2025 Convenant. Tegelijkertijd heeft Nature's Pride ook gepleit voor samenwerking in de waardeketen op wereldwijde conferenties zoals de Wereld Water Week en de EU Water Innovatie Conferentie, georganiseerd door de Europese Commissie.

  1. Water Stewardship op stroomgebiedniveau

Niveau drie, water stewardship (rentmeesterschap) op stroomgebied niveau, bleek de grootste uitdaging. Het stroomgebied is een geografisch gebied buiten de grenzen van één boerderij waarin honderden, zo niet duizenden verschillende belanghebbenden water uit dezelfde bron gebruiken. Om het stroomgebied op lange termijn gezond te houden is het van cruciaal belang de totale vraag naar water in evenwicht te brengen met de beschikbaarheid van water. Overal ter wereld wordt dit steeds meer een uitdaging nu belangrijke fruit producerende regio's te maken krijgen met toenemende waterstress: van Californië tot Chili en Peru, van de Westkaap tot Marokko en Spanje.

Leren door te doen

Nature's Pride realiseerde zich hoe belangrijk het is om de gehele waardeketen te mobiliseren om samen te werken aan strategieën die bijdragen aan verantwoord water gebruik. Maar, in alle eerlijkheid, wisten we niet hoe we dit moesten doen. Vanuit een praktische insteek, en trouw aan onze kernwaarde van pionier, besloten om nog onbekend terrein te betreden en te leren door te doen. We hebben contact gezocht met een breed scala aan belanghebbenden en talloze uren besteed aan luisteren, lezen, en leren met als doel verschillende perspectieven en benaderingen samen te brengen.

Klaar voor de volgende stap

Tegen 2020 waren we klaar voor de volgende stap. Na veel voorbereiding hebben we samen met IDH - The Sustainable Trade Initiative het Ica Catchment Passport gecreëerd, een technische basisanalyse van de watersituatie in Ica, die mede tot stand is gekomen en lokaal is gevalideerd via een proces waarbij alle belanghebbenden waren betrokken. Tegelijkertijd hebben we water in onze inkoopprocessen geïntegreerd, een interne wateropleiding voor onze inkopers opgezet en, te midden van de COVID19-pandemie, projecten opgestart om de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) voor gemeenschappen in onze inkooplanden te verbeteren. Deze acties bleven niet onopgemerkt en het Trendrapport Duurzaamheid van Fruit Logistica besteedde aandacht aan ons werk op het gebied van water.

Partners voor water

In 2021 bereikten we een volgende mijlpaal: we gingen een baanbrekend partnerschap aan met het Partners voor Water-programma van de Nederlandse overheid om een Catchment Passport te maken in Aconcagua, Chili, in een proces identiek aan hetgeen dat een jaar eerder in Peru werd voltooid. Tegelijkertijd deelden we, onder de paraplu van SIFAV, wat we over Ica hadden geleerd met onze concurrenten, met als doel bewustzijn te vergroten en de basis te leggen voor collectieve actie. Ook breidden we ons waterwerk uit naar Spanje, waar onze aardbeientelers het goede voorbeeld gaven door te slagen voor de watercontrole van WWF Spanje.

Collectieve actie in de waardeketen

Begin 2022 bereikten we waar we vele jaren aan gewerkt hadden: Ica werd officieel door de SIFAV-leden gekozen als het eerste stroomgebied voor collectieve actie door onze sector. Waardeketenactie op het gebied van water is nu een realiteit - een prestatie waar we erg trots op zijn.

We staan nog maar aan het begin van onze water stewardship reis en we leren nog elke dag.

Laten we samen werken aan een duurzame groenten en fruit sector, in evenwicht met de natuur, met gemeenschappen, en gedeelde welvaart op lange termijn.