Terug naar Projecten

Collectieve actie voor water in Peru

Land
Peru
Datum
01-01-2021
Partner(s)
IDH – The Sustainable Trade Initiative
Doel
Beter waterbeheer in Ica, Peru
Gefinancierd door
Nature's Pride Foundation en IDH – The Sustainable Trade Initiative

Alleen gezamenlijk kunnen we waterbeheer verbeteren

De Nature’s Pride Foundation werkt samen met IDH - The Sustainable Trade Initiative (IDH) aan een methodologie om internationale waardenketens actief te betrekken bij verantwoord waterbeheer in stroomgebieden met hoge waterstress. 

Wereldwijd nemen de uitdagingen op het gebied van water toe. Vaak maken honderden of zelfs duizenden actoren gebruik van water uit dezelfde bron. Het aanpakken van wateruitdagingen vereist samenwerking tussen vele partijen. Dit is geen eenvoudige opgave.

De NPF en IDH onderzoeken of de Catchment Passport©-methodologie van waterexperts Good Stuff International kan helpen bij het stimuleren van samenwerking tussen alle actoren in de waardeketen.

Over veel stroomgebieden met waterstress zijn bibliotheken vol geschreven. Te midden van zoveel informatie is het vaak lastig om de situatie goed te begrijpen en acties te identificeren die het waterbeheer in dat gebied ten goede komen. Een Catchment Passport© maakt dit voor alle belanghebbenden inzichtelijk. Het is een technisch document dat gebaseerd is op publiek beschikbare bronnen. Het Catchment Passport© vormt een beginpunt voor belanghebbenden om een gedeelde visie voor verantwoord waterbeheer in het betreffende stroomgebied te ontwikkelen. Vervolgens worden in een roadmap de stappen opgenomen die nodig zijn om deze visie te realiseren, en worden rollen en verantwoordelijkheden verdeeld. Dit proces kost tijd en toewijding. De ervaring leert echter dat een gedeelde visie voor waterbeheer in een stroomgebied de enige manier is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, naast de verbeteringen die telers individueel op hun velden implementeren.

In 2020 is deze methodologie getest in Ica, Peru en de reactie van lokale belanghebbenden was positief. In 2021 zullen de NPF en IDH deze methodologie verder uitwerken en delen met belangrijke actoren in de Europese markt met als doel partijen in Peru en Europa te laten samenwerken aan goed waterbeheer in Ica.

Zie ook: Nu ook in Chili collectieve actie voor water

Ica Catchment Passport