Terug naar Duurzaamheid

Nature's Pride Foundation

Een eigen foundation voor een betere wereld

Sinds 2014 heeft Nature’s Pride een eigen stichting, de Nature’s Pride Foundation. Met deze stichting willen we onze duurzaamheidsactiviteiten verder verdiepen. In de periode 2014-2018 werkte de stichting in algemene zin aan het welzijn van medewerkers in landen van oorsprong.

Ga naar...

Twee hoofdthema's

In de nieuwe strategie heeft de stichting de focus aangescherpt op twee hoofdthema’s:

  • een gezonde levensstijl, met name op gebied van voeding
  • een kansrijke leefomgeving, met name op gebied van waterbeheer

Wat doen we zoal?

  • In 2019 doneerden we € 150.000 aan uiteenlopende projecten op deze themagebieden.
  • In Nederland financierden we een vrachtwagen zodat voedselbanken meer fruit en groenten kunnen ophalen en aanbieden aan families die hieraan behoefte hebben.
  • In Peru en Marokko steunden we gemeenschappen om de leeromgeving van kinderen te verbeteren. Dat is gebeurd door het curriculum uit te breiden met lessen over samenleving en milieu en door het aanleggen van moestuinen.
  • Ook zijn we een studie naar verantwoord waterbeheer in Peru gestart.
Nature's Pride Foundation

Projecten

Samen met onze telers voor een betere wereld