Terug naar Inhouse expertises

Kwaliteitscontrole

Genieten van exotische groenten en fruit kan alleen maar als de kwaliteit optimaal is. Daarom zijn we daar bij Nature’s Pride heel kritisch op. De kwaliteitscontrole begint al op het veld of in de kas, tijdens de oogst en het verpakken voor transport naar onze locatie in Maasdijk. Daar wacht alle producten een intensief kwaliteitsprogramma voordat ze goed genoeg worden bevonden om naar onze afnemers te gaan.

Elke container van de circa 4000 die per jaar binnenkomen wordt gekeurd. Onze kwaliteitscontroleurs hanteren de criteria die wettelijk geregeld zijn voor het verhandelen van groenten en fruit in Europa, zoals de temperatuur in de container, schilschade of schade die is veroorzaakt door kou of insecten. Ook tijdens het vaak lange transport naar Nederland is er zicht op een belangrijk criterium zoals temperatuur. Die temperatuur wordt onderweg continu geregistreerd.

Extra aandacht avocado

Een belangrijk product als de avocado krijgt extra aandacht. Avocado’s worden vervoerd onder een gecontroleerde atmosfeer. Bij binnenkomst checken de kwaliteitscontroleurs daarom zowel het gehalte van CO2 als O2 (zuurstof). Bij avocado’s spelen ook de hardheid en de droge massa een rol. Harde vruchten zijn makkelijker te rijpen, vruchten met een lage droge massa vragen weer meer aandacht van onze rijpmeesters.

Kwaliteitscheck Extra Aandacht Avocado

Software voor het keuringsproces

Een logische check is of dat wát binnenkomt, ook hetgeen is wat we hebben besteld en of de specificaties die met de leverancier zijn afgesproken kloppen. Al die informatie slaan we meteen op in QC One, specifieke software die het keuringsproces ondersteunt. Daarvoor heeft elke kwaliteitscontroleur de beschikking over een tablet met barcodescanner.

Per pallet is bekend wat de inhoud is, van welke variëteit en in welke maat. Die gegevens gaan direct door naar onze inkopers, zodat zij een goed zicht op de voorraad hebben. Tegelijkertijd gaat die informatie ook naar de oorspronkelijke leverancier – we zijn graag transparant.

Kwaliteitscheck Software Keuringsproces

Seizoenspatronen ontdekken

Doordat we keuringsinformatie van jaren terug hebben, kunnen we ook seizoenspatronen ontdekken die de kwaliteitscontroleurs helpen in hun beoordelingen. Zo weten de controleurs dat groenten en fruit aan het begin en aan het eind van het oogstseizoen in kwaliteit kunnen verschillen. Ook is bekend wat eventuele verstorende factoren zijn geweest, zoals de weersomstandigheden in het land van herkomst.

Elke dag keuren

Groenten en fruit die tijdelijk op onze locatie in Maasdijk zijn opgeslagen voordat ze worden verkocht worden elke dag gekeurd. Zo weten we van dag tot dag wat de conditie van de voorraad is. Voor het Ready-to-Eat assortiment zijn ook onze rijpmeesters onderdeel van het kwaliteitsproces. Voor, tijdens en na het verblijf in de koelcellen houden zij avocado’s, mango’s, kiwi’s, papapa’s en pruimen scherp in de gaten. De laatste check is die aan de verpakkingslijnen. Onze verpakkers zijn goed geïnstrueerd over de enige staat waarin we onze producten willen verkopen: perfect.

Kwaliteitscheck Seizoenspatronen Herkennen