Terug naar Inhouse expertises

Supply chain management

Logistieke topsport

Wij halen meer dan 220 soorten groenten en fruit uit 53 landen. In die landen hebben we bijna 400 leveranciers. Met zulke aantallen mag het duidelijk zijn dat logistiek bij Nature’s Pride op een hoog niveau staat. Alles in onze keten is gericht op het efficiënt, voedselveilig en duurzaam transporteren van groenten en fruit naar ons bedrijf.

In Europa zijn we gewend aan goede logistieke verbindingen. Snelwegen, weg- en treinvervoer maken de weg van A naar B niet langer dan nodig. In de landen die ons exotisch groenten en fruit produceren is dat weleens anders. Productiebedrijven liggen niet altijd op de meest strategische plek, met het oog op export. In een sector waarin ‘vers’ een belangrijk criterium is, vraagt de optimalisatie van de keten daarom continu onze aandacht. Zeker omdat het merendeel van onze producten een grote afstand moet afleggen. Niet meer dan 15% van de 127 miljoen kilo (2019) komt uit Europa, via de weg.

Partnership is de sleutel

Om de grip op de logistiek te versterken, werken we met vaste partners voor het vervoer over zee, over de weg en door de lucht. Logistieke bedrijven die weten wat er voor komt kijken om kwetsbare producten te vervoeren en beschikken over optimale faciliteiten voor geconditioneerd transport. Bedrijven die net als wij alles in het werk stellen onze ketens zo efficiënt als mogelijk te maken, gedreven en innovatief.

5200 containers per jaar

Voor veel producten is een scheepsreis van enkele weken in een van de ruim 5200 zeecontainers die we elk jaar binnen krijgen geen probleem. We weten exact hoe onze producten optimaal moeten worden vervoerd, met de juiste temperatuur en conditionering. Avocado’s, mango’s en andere exoten rijpen we trouwens zelf ‘thuis’ verder af. De kennis en ervaring die we opdoen met het transport, gebruiken we om verbeteringen in de logistieke keten door te voeren.

Interne logistiek

De logistiek van alle werelddelen naar Nature’s Pride is al een uitdaging. Maar wat te denken van de interne logistiek? De externe en interne logistiek moeten perfect op elkaar aansluiten. Het volume dat op een dag arriveert moet haalbaar zijn om te verwerken, zowel voor onze medewerkers als voor alle machines en andere apparatuur.

Dat vraagt continue finetuning van de afdeling planning, die nauw samenwerkt met het logistieke proces. Zekerheden daarin zijn er niet. Seizoenen bijvoorbeeld kunnen elk jaar weer anders zijn. Ook het schakelen tussen landen, culturen en tijdzones vraagt veel flexibiliteit bij onze planners.

CO2-uitstoot verminderen

Transport van exotische producten heeft impact op het milieu. Daarom zijn we er ook op gefocust om die invloed zo klein mogelijk te houden. Nature’s Pride is ambitieus: met ingang van het jaar 2023 moet ons bedrijf een derde minder CO2 uitstoten. Die doelstelling raakt ook het transport. Alleen al om die reden is de keuze voor schepen als transportmiddel voor verre bestemmingen logisch. Waar we gebruikmaken van vervoer over de weg, werken we samen met transportbedrijven met modern en duurzaam materieel. Ook experimenteren we met de inzet van de SEC, een extra lange vrachtwagencombinatie. Meer producten in één keer vervoeren kan de efficiency van het wegtransport fors verhogen.

C02 Uitstoot Verminderen