Terug naar Dé vooruitstrevende partner oud

Onze telers

Partnerships met telers, daar begint het mee

Alles wat we bij Nature’s Pride leveren, heeft één en dezelfde oorsprong: de teler. Daarvan hebben we er nogal wat: 398, in bijna alle continenten. En elke teler is even belangrijk. Of het nu een teler is van ons grootste product, de avocado, of die van de okra (een exotische boon). Want met elkaar maken al die telers het unieke assortiment dat we leveren, meer dan 220 verschillende producten groot.

In totaal hebben we telers in 53 landen. ‘Gewoon’ in Nederland, maar ook op locaties ver weg. In combinatie met die veelheid aan producten vraagt dat nogal wat van een organisatie. Op de eerste plaats: ontdekken welke telers aan onze hoge standaarden willen (en kunnen) beantwoorden. Voor een teler in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, die produceert voor de lokale markt, kan het telen voor afnemers in Europa een enorme stap zijn. Het ‘sourcen’, het zoeken van geschikte leveranciers, is daarom een flinke uitdaging.

vb. icoon tussen tekst

Vb. van een icoon boven de titel

vb. groot 53 cijfer

Wat we vragen van telers

Als groeiend bedrijf is het van belang dat de capaciteit van vraag en aanbod in balans blijft. Daarom werken we er continu aan om het teeltgebied uit te breiden. Daar hebben we onze telers bij nodig, als echte partners. Want dat is waar we naar streven. We zijn er trots op dat we samenwerken met ondernemende en innovatieve telers. In die samenwerking komen nieuwe initiatieven bovendrijven.

Dat partnerschap valt of staat met de gedrevenheid van telers om zich continu te willen verbeteren, net als wij. Die teler moet bereid zijn om de extra stappen te zetten. Niet alleen om de productie verder uit te breiden, ook om de smaak te verbeteren, de kwaliteit te verhogen, de leverbetrouwbaarheid te waarborgen en de logistiek te vereenvoudigen.

Een teler die aan de slag gaat voor Nature’s Pride, moet ook marktgericht kunnen produceren. Oren en ogen openhouden voor veranderingen in de markt. Willen en kunnen meebewegen. Dat maakt dat we uitsluitend zaken doen met bedrijven die tot de beste in hun teelt willen behoren.

Wat we vragen van telers

221 unieke groente- en fruitsoorten

Onze telers zorgen jaarrond voor een compleet assortiment aan werelds groente en fruit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Begeleiding bij certificering

Om de beste te worden en voor de Europese markt te kunnen produceren, begeleiden we telers naar het niveau dat daarvoor nodig is. Aan de hand van het GLOBALG.A.P.-certificaat nemen we alle aspecten door die een teeltbedrijf op een hoger plan brengen: voedselveiligheid en traceerbaarheid; milieu; gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers.

Voedselveiligheid en traceerbaarheid

Een consument moet de zekerheid hebben dat een exotische vrucht of groente veilig is om te eten. Daarom weten we van al onze telers hoe ze produceren. Welke middelen tijdens de teelt worden gebruikt. En hoe zij de kwaliteit managen. Al die gegevens worden continu geregistreerd, zodat we op palletniveau kunnen achterhalen wat er tijdens de teelt maar ook daarna met exoten is gebeurd.

Milieu

Ook verantwoord produceren is een belangrijk thema. Onze telers vinden het vanzelfsprekend om te zoeken naar gewasbeschermingsmethoden die het milieu niet belasten en geen verontreiniging op de producten achterlaten. Telers doen er ook alles aan om het waterverbruik op het bedrijf te beperken.

Gezondheid, veiligheid en welzijn van medewerkers

Samenwerken met ondernemers ver weg biedt Nature’s Pride kansen om het verschil te maken in de arbeidsomstandigheden. Telers die voor ons produceren, hanteren normale arbeidstijden en betalen een marktconform loon. Kinderarbeid tolereren we niet. Ook zien we erop toe dat een teler medewerkers veilig laat werken, zonder risico voor hun eigen gezondheid.

Waarom partner worden van Nature’s Pride?

We zijn meer dan een afnemer. En dat vergroot ook de ‘winst’ van een teler. Als partner vinden we het vanzelfsprekend om bij te dragen aan verbeteringsplannen. Bijvoorbeeld met onze expertise. Of zelfs financieel, als die plannen de draagkracht van individuele ondernemers te boven gaan.

We werken er continu aan om ondernemers verder te brengen. Actief delen we onze expertise over ontwikkelingen en trends in de inkoop- en verkoopmarkt: welke patronen zijn er zichtbaar in het seizoen, veranderen klantbehoeftes door de tijd? Zo kunnen we samen het assortiment en de teeltplanning optimaliseren. En met zowel afnemers in de groothandel als in de retail profiteren telers van bredere afzetmogelijkheden. Samenwerken met Nature’s Pride levert daardoor toegevoegde waarde aan beide kanten op.

Waarom partner worden?